Βάπτιση με θέμα αστέρι Κοίμηση της Θεοτόκου Πετρούπολη

Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 κολυμπήθρα
Cosmos Events | Γάμος | Βάπτιση | Προσκλητήρια | Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 κολυμπήθρα | <p><span>Η βάπτιση του μικρού Κωνσταντίνου με θέμα το αστέρι σε γαλάζιους τόνους. Η διακόσμηση περιέχει λεπτομέρειες με γαλάζια υφάσματα το candy bar είναι γεμάτο νόστιμα γλυκά.. marshmallows, macarons, donuts και φρέσκια λεμονάδα.</span></p>
<p><span>Κλείσε το ραντεβού σας για την δική σας βάπτιση</span></p>
<p><span>Cosmos Events - Σοφοκλέους 7 Περιστέρι - 2105789080</span></p>
>>
Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 candy bar 6
Cosmos Events | Γάμος | Βάπτιση | Προσκλητήρια | Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 candy bar 6 | <p><span>Η βάπτιση του μικρού Κωνσταντίνου με θέμα το αστέρι σε γαλάζιους τόνους. Η διακόσμηση περιέχει λεπτομέρειες με γαλάζια υφάσματα το candy bar είναι γεμάτο νόστιμα γλυκά.. marshmallows, macarons, donuts και φρέσκια λεμονάδα.</span></p>
<p><span>Κλείσε το ραντεβού σας για την δική σας βάπτιση</span></p>
<p><span>Cosmos Events - Σοφοκλέους 7 Περιστέρι - 2105789080</span></p>
>>
Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 candy bar 5
Cosmos Events | Γάμος | Βάπτιση | Προσκλητήρια | Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 candy bar 5 | <p><span>Η βάπτιση του μικρού Κωνσταντίνου με θέμα το αστέρι σε γαλάζιους τόνους. Η διακόσμηση περιέχει λεπτομέρειες με γαλάζια υφάσματα το candy bar είναι γεμάτο νόστιμα γλυκά.. marshmallows, macarons, donuts και φρέσκια λεμονάδα.</span></p>
<p><span>Κλείσε το ραντεβού σας για την δική σας βάπτιση</span></p>
<p><span>Cosmos Events - Σοφοκλέους 7 Περιστέρι - 2105789080</span></p>
>>
Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 candy bar 4
Cosmos Events | Γάμος | Βάπτιση | Προσκλητήρια | Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 candy bar 4 | <p><span>Η βάπτιση του μικρού Κωνσταντίνου με θέμα το αστέρι σε γαλάζιους τόνους. Η διακόσμηση περιέχει λεπτομέρειες με γαλάζια υφάσματα το candy bar είναι γεμάτο νόστιμα γλυκά.. marshmallows, macarons, donuts και φρέσκια λεμονάδα.</span></p>
<p><span>Κλείσε το ραντεβού σας για την δική σας βάπτιση</span></p>
<p><span>Cosmos Events - Σοφοκλέους 7 Περιστέρι - 2105789080</span></p>
>>
Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 candy bar 3
Cosmos Events | Γάμος | Βάπτιση | Προσκλητήρια | Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 candy bar 3 | <p><span>Η βάπτιση του μικρού Κωνσταντίνου με θέμα το αστέρι σε γαλάζιους τόνους. Η διακόσμηση περιέχει λεπτομέρειες με γαλάζια υφάσματα το candy bar είναι γεμάτο νόστιμα γλυκά.. marshmallows, macarons, donuts και φρέσκια λεμονάδα.</span></p>
<p><span>Κλείσε το ραντεβού σας για την δική σας βάπτιση</span></p>
<p><span>Cosmos Events - Σοφοκλέους 7 Περιστέρι - 2105789080</span></p>
>>
Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 candy bar 2
Cosmos Events | Γάμος | Βάπτιση | Προσκλητήρια | Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 candy bar 2 | <p><span>Η βάπτιση του μικρού Κωνσταντίνου με θέμα το αστέρι σε γαλάζιους τόνους. Η διακόσμηση περιέχει λεπτομέρειες με γαλάζια υφάσματα το candy bar είναι γεμάτο νόστιμα γλυκά.. marshmallows, macarons, donuts και φρέσκια λεμονάδα.</span></p>
<p><span>Κλείσε το ραντεβού σας για την δική σας βάπτιση</span></p>
<p><span>Cosmos Events - Σοφοκλέους 7 Περιστέρι - 2105789080</span></p>
>>
Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 στολισμός 6
Cosmos Events | Γάμος | Βάπτιση | Προσκλητήρια | Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 στολισμός 6 | <p><span>Η βάπτιση του μικρού Κωνσταντίνου με θέμα το αστέρι σε γαλάζιους τόνους. Η διακόσμηση περιέχει λεπτομέρειες με γαλάζια υφάσματα το candy bar είναι γεμάτο νόστιμα γλυκά.. marshmallows, macarons, donuts και φρέσκια λεμονάδα.</span></p>
<p><span>Κλείσε το ραντεβού σας για την δική σας βάπτιση</span></p>
<p><span>Cosmos Events - Σοφοκλέους 7 Περιστέρι - 2105789080</span></p>
>>
Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 στολισμός 5
Cosmos Events | Γάμος | Βάπτιση | Προσκλητήρια | Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 στολισμός 5 | <p><span>Η βάπτιση του μικρού Κωνσταντίνου με θέμα το αστέρι σε γαλάζιους τόνους. Η διακόσμηση περιέχει λεπτομέρειες με γαλάζια υφάσματα το candy bar είναι γεμάτο νόστιμα γλυκά.. marshmallows, macarons, donuts και φρέσκια λεμονάδα.</span></p>
<p><span>Κλείσε το ραντεβού σας για την δική σας βάπτιση</span></p>
<p><span>Cosmos Events - Σοφοκλέους 7 Περιστέρι - 2105789080</span></p>
>>
Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 στολισμός 4
Cosmos Events | Γάμος | Βάπτιση | Προσκλητήρια | Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 στολισμός 4 | <p><span>Η βάπτιση του μικρού Κωνσταντίνου με θέμα το αστέρι σε γαλάζιους τόνους. Η διακόσμηση περιέχει λεπτομέρειες με γαλάζια υφάσματα το candy bar είναι γεμάτο νόστιμα γλυκά.. marshmallows, macarons, donuts και φρέσκια λεμονάδα.</span></p>
<p><span>Κλείσε το ραντεβού σας για την δική σας βάπτιση</span></p>
<p><span>Cosmos Events - Σοφοκλέους 7 Περιστέρι - 2105789080</span></p>
>>
Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 στολισμός 4
Cosmos Events | Γάμος | Βάπτιση | Προσκλητήρια | Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 στολισμός 4 | <p><span>Η βάπτιση του μικρού Κωνσταντίνου με θέμα το αστέρι σε γαλάζιους τόνους. Η διακόσμηση περιέχει λεπτομέρειες με γαλάζια υφάσματα το candy bar είναι γεμάτο νόστιμα γλυκά.. marshmallows, macarons, donuts και φρέσκια λεμονάδα.</span></p>
<p><span>Κλείσε το ραντεβού σας για την δική σας βάπτιση</span></p>
<p><span>Cosmos Events - Σοφοκλέους 7 Περιστέρι - 2105789080</span></p>
>>
Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 στολισμός 3
Cosmos Events | Γάμος | Βάπτιση | Προσκλητήρια | Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 στολισμός 3 | <p><span>Η βάπτιση του μικρού Κωνσταντίνου με θέμα το αστέρι σε γαλάζιους τόνους. Η διακόσμηση περιέχει λεπτομέρειες με γαλάζια υφάσματα το candy bar είναι γεμάτο νόστιμα γλυκά.. marshmallows, macarons, donuts και φρέσκια λεμονάδα.</span></p>
<p><span>Κλείσε το ραντεβού σας για την δική σας βάπτιση</span></p>
<p><span>Cosmos Events - Σοφοκλέους 7 Περιστέρι - 2105789080</span></p>
>>
Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 στολισμός 2
Cosmos Events | Γάμος | Βάπτιση | Προσκλητήρια | Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 στολισμός 2 | <p><span>Η βάπτιση του μικρού Κωνσταντίνου με θέμα το αστέρι σε γαλάζιους τόνους. Η διακόσμηση περιέχει λεπτομέρειες με γαλάζια υφάσματα το candy bar είναι γεμάτο νόστιμα γλυκά.. marshmallows, macarons, donuts και φρέσκια λεμονάδα.</span></p>
<p><span>Κλείσε το ραντεβού σας για την δική σας βάπτιση</span></p>
<p><span>Cosmos Events - Σοφοκλέους 7 Περιστέρι - 2105789080</span></p>
>>
Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 στολισμός 1
Cosmos Events | Γάμος | Βάπτιση | Προσκλητήρια | Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 στολισμός 1 | <p><span>Η βάπτιση του μικρού Κωνσταντίνου με θέμα το αστέρι σε γαλάζιους τόνους. Η διακόσμηση περιέχει λεπτομέρειες με γαλάζια υφάσματα το candy bar είναι γεμάτο νόστιμα γλυκά.. marshmallows, macarons, donuts και φρέσκια λεμονάδα.</span></p>
<p><span>Κλείσε το ραντεβού σας για την δική σας βάπτιση</span></p>
<p><span>Cosmos Events - Σοφοκλέους 7 Περιστέρι - 2105789080</span></p>
>>
Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 candy bar 1
Cosmos Events | Γάμος | Βάπτιση | Προσκλητήρια | Βάπτιση με θέμα αστέρι 1 candy bar 1 | <p><span>Η βάπτιση του μικρού Κωνσταντίνου με θέμα το αστέρι σε γαλάζιους τόνους. Η διακόσμηση περιέχει λεπτομέρειες με γαλάζια υφάσματα το candy bar είναι γεμάτο νόστιμα γλυκά.. marshmallows, macarons, donuts και φρέσκια λεμονάδα.</span></p>
<p><span>Κλείσε το ραντεβού σας για την δική σας βάπτιση</span></p>
<p><span>Cosmos Events - Σοφοκλέους 7 Περιστέρι - 2105789080</span></p>
>>